WUOZ: "WUOZ" (Polish heritage preservation authority), Wojewódzkich urzędów ochrony zabytków
CHML Type
ID
WUOZ
Title set
Title
"WUOZ" (Polish heritage preservation authority)
Title Language
EN
Title set
Title
Wojewódzkich urzędów ochrony zabytków
Title Language
PL
Broader Term