PNTG: Portrait of Christopher I. of Dohna-Schlodien (Schlodien version)
Object (Objekt)
Topic
Schlodien
Title set
Title
Portrait of Christopher I. of Dohna-Schlodien (Schlodien version)
Language
EN
Title set
Title
Porträt von Christoph I. zu Dohna-Schlodien (Schlodier Version)
Language
DE
  • Description:

    Das Ölgemälde über dem Kamin zeigte den Burggrafen Christoph zu Dohna (1665–1733), auf dessen Lebensgeschichte und Rolle als Begründer der Linie Dohna-Schlodien auch die Inschrift darunter verwies. Hier präsentierte sich der Bauherr des neuen Hauses dem Betrachter in der Pose eines selbstvewußten Feldherrn. Das Gemälde stammt von der Hand Friedrich Wilhelm Weidemanns. Heute befindet sich eine Version dieses Porträts neben weiteren aus Schlodien geretteten Bildnissen in den Sammlungen des Ermland-Masuren-Museums in Allenstein. Ob es sich bei der Allensteiner Version um die aus dem Schlodier Gartensaal handelt, lässt sich heute nicht mehr mit Sicherheit sagen. Von vielen der in den ostpreußischen Landschlössern hängenden Gemälden gab es mehrere Kopien oder Wiederholungen, die in andere Häuser der Familie gegeben wurden.

    Description:

    Obraz olejny znajdujący się niegdyś nad kominkiem przedstwia hrabiego Christopha zu Dohna (1665-1733) wraz z jego biografią i wskazaniem roli jako założyciela linii zu Dohna-Schlodien, zamieszczonymi w formie inskrypcji pod obrazem. Na płótnie pędzla Friedrich’a Wilhelm’a Weidmanns’a hrabia Christoph zu Dohna został przedstawiony jako budowniczy rodowej siedziby. Jego poza świadczy o tym, że jest świadomy swojej pozycji i władzy. Obecnie, jedna z wersji tego portretu jest, obok innych płócien pochodzących z Gładysz, włączona do kolekcji Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Nie mamy dziś pewności czy obraz z tamtejszego muzeum to ten wiszący niegdyś w salonie ogrodowym pałacu w Gładyszach, powstawało bowiem wiele kopii jednego obrazu, co było charakterystyczne dla pałaców w Prusach Wschodnich i tamtejszych rodów, często skoligaconych, które wzajemnie obdarowywały się kopiami, szczególnie portretów wiszących w ich siedzibach.